Close
Topp kvalitet på våre lesninger

Eksklusive lesninger fra Norges beste klarsynte!

820 97 244
 26 kr/min 
VIP

Synske

Synske personer – finnes de?

Synske personer, i dag møter man dem jo «over alt», men er de reelt synske?

Synske personer – finnes de?
Synske personer – finnes de?

Opp gjennom tidene har det alltid eksistert synske personer, personer som kunne ting ingen andre kunne. Vi kjenner dem helt tilbake til bibelhistorien, for hva var de som kaltes profeter, de fortalte om ting som skulle komme. I andre sammenhenger har de andre navn, i den norrøne tradisjonen finner vi for eksempel Volven. Kommer vi lenger opp og nærmere vår tid ble kloke koner, kvinner som kunne ting som ikke alle kunne sett på som trollkvinner og hekser, hekser som kjente til naturmedisiner, hvordan ting i naturen hang sammen, sett på som farlige og ugudelige. Disse måtte man bli kvitt, og utallige metoder ble brukt for å bevise at disse hadde forbindelse med djevelen. Ild- og vannprøver ble beordret av kirkens menn for å avsløre disse.

Ofte var det kvinner som ble utsatt for slik rettergang, men også enkelte menn. Ca 80% av de dømte var kvinner. Når en ser på sider der man kan kontakte synske personer, er det ofte kvinner, og noen menn. Når det derimot gjelder de som blir kjent, for eksempel gjennom media i dag, er forholdet mer likt selv om flertallet nok er kvinner. Aksepten for disse tingene har i større eller mindre grad alltid vært der, men forskjellen er at det har blitt en større grad av offentlig aksept av at det finnes krefter og kunnskap som ikke alle besitter. Vi ser for eksempel at folk nå kan stå frem med sine evner uten å bli latterliggjort, for eksempel på messer som arrangeres med alternative krefter som tema, og fenomener som ”Snåsa-mannen” og den norske prinsessen som tror på engler og kontakt med døde.

Den gang hekseprosessene var på sitt mest omfangsrike som nå, finner man geografiske forskjeller, også i Norge. Det var kanskje ikke tilfeldig at flertallet av heksebålene brant nord i Norge. Den dag i dag er det nok mange som har møtt det andre oppfatter som overtro ved besøk i nordnorske bygder. Dette henger nok også sammen med nærheten til naturen og naturens krefter som naturlig gjør seg gjeldende i områder med en tøff natur. Gudstro og overtro gikk hand i hand med kunnskap om naturen og evnen til å forutse værforandringer var viktige. Når noen i tillegg hadde evnen til å kontrollere naturens krefter, ble jo disse naturlig nok viktige for mange. Når det så kun var kirkens menn som kunne ha kontakt med Vår Herre, måtte jo naturlig nok andre få sine krefter fra «Hin Mann» som han oftest ble omtalt som, eller «Han Tykje». Å ta Djevelsens navn i sin munn var selvsagt utenkelig. På den måten ble disse selvsagt en trussel mot Kirken.

Heldig vis er vårt verdensbilde blitt utvidet, men fremdeles ser man hekseprosesser i mange land, særlig i Afrika og Asia.

tilbake
Varja
nr 72

Varja gir deg medial veiledning og pålitelige spådommer om alle områder i livet ditt.

Ledig
Bloggere
Yrsa
nr 94

Presentation kommer snart

Ledig
Anki
nr 233

Er du ute etter en god lytter? Som kan spå deg i tarot og som virkelig tar deg på alvor?

Ledig
 
Trykk her for å ringe nå! 820 97 244 26 kr/min
Denne siden bruker cookies. Hvis du godtar dette, trykk på knappen. Les mer
Aksepterer

Prisen for å ring vår betalingstjeneste på 820 97 244 er 26 kr/min. Du betaler via telefonregningen

Få beskjed når vi tilbyr gratisminutter!
Feil mobilnummer
Feil e-postadresse