Close
Topp kvalitet på våre lesninger

Norges beste klarsynte

820 97 244
 26 kr/min 
VIP

Synske

Ordliste spådom

Innen den åndelige verden kan det være enkelte ord og utrykk som er vanskelige å forstå. Når du skal velge en synsk, klarsynt, spåkvinne, healer eller medium du skal ringe trenger du en viss kunnskap om de ulike ordene i deres presentasjonen. Nedenfor har vi forklart noen av de vanligste begrepene innen vår bransje og vårt område for å hjelpe deg å gjøre det beste valget. Hva er forskjellen på en klarsynt og en spåkone? Hva er forskjellene på englekort og tarot kort?

Astrologi

Astrologi er et av de eldste yrkene, ordet astrologi kommer av det greske ordet astron, som betyr stjerne og logos som betyr logikk, en systematisk tanke. Innen astrologien studerer man personens fødselstidspunkt. En astrolog undersøker hvilket stjernetegn en person er født i, hvilket hus månen står i når et menneske blir født. Astrologene ser også etter Medium Coeli, det punktet som står høyest på himmelen når du ble født. Acendanten er det stjernetegnet som på grunn av jordens rotasjon rundt sin egen akse stiger opp over horisonten i øst på det tidspunktet du ble født. Astrologen ser på hvordan de andre planetene står i forhold til hverandre og kan ut fra formler og matematiske regnestykker hjelpe deg til å ta de valgene som er rett. Våre spådamer kan tilby deg spåtjenester som hjelper deg til å finne de svarene du leter etter. De kan også hjelpe deg å finne ut mer om ditt stjernetegn, hvilke mennesker du passer sammen med, yrkesvalg og din personlighet.

Automatskrift

Automatskrift er en form for kanalisering, et medium, en synsk klarsynt person som har denne gaven får beskjeder fra den åndeverden og formidler de via automatskrift. Den klarsynte, synske spåkvinnen faller da i en transe og lar åndeverden få bruke kroppen og skriver ned meldingen på papir.

Drømmetydning

Drømmetydning er et veldig vanlig analyseredskap. Den klarsynte og synske analyserer drømmene dine og hva de betyr. Drømmer kan være et viktig verktøy når det gjelder å spå din fremtid. Det symbolske språket i drømmene kan fortelle en spåkone hva som har hent og hva som kommer til å hende. Når du ringer til spåtelefonen kan du få hjelp av flere spådamer til å tyde drømmene dine. 

Englehvisking 

Når en klarsynt, synsk person tar i mot budskap fra engler kalles det ofte for englehvisking. Engler kan også formidle energier, trøst, hjelp og styrke. Det er en form for kanalisering, som skjer under en spådom. De ulike englene har ulike egenskaper og styrker, noe som gjør at det er mange ulike budskap som kommer. Det er mange av våre klarsynte, synske spådamer som har denne gaven. 

Englekort 

Englekort utstråler positiv energi. Disse kortene ligner gudinnekort, men det er visse forskjeller. Englekortene viser ulike engler og deres budskap, mens gudinnekortene viser ulike guder og deres budskap. En spådom ved hjelp av englekort betyr at du ber englene og hjelp til å se fortid, nåtid og fremtid. De vil gi deg råd og veilede deg på veien fremover. På hvert englekort fins det en melding, som du kan bruke som en tanke, et mantra og ta med deg, la det vokse i deg og gi deg de svar på noen av de spørsmålene du har. Spåtelefonen har mange klarsynte, synske og spådamer som kan bruke englekort. Når du får spåtjenester her og englekortene blir brukt vet vi at mange får de svarene de har lett etter lenge, og de får noe med seg som de kan la vokse i bevisstheten, bli til noe fast og fint i livet.

Healere

Healere kan skape balanse hos noen som har en ubalanse i kropp eller sjel. Healere bruker ofte spådom for å skape harmoni, avslapping og gi energi. Det finnes flere typer healere , spålinjen har fjernhaling som gjøres over spåtelefon. Det er mange av våre klarsynte, synske healere som har denne gaven og kan hjelpe deg.

Heks

En heks er en person som bruker en blanding av ulike verktøy og kunnskaper for å kunne hjelpe andre. Hekser lever ofte etter ordtaket ”gjør hva du vil bare du ikke skader andre”. En del hekser tilhører religionen Wicca, det er en religion som har et stort fokus på naturen og ritualer. Moderne hekser som praktiserer Wicca verdsetter alt liv og alt som er i naturen. Mange av våre spådamer er hekser som finnes her for å hjelpe, spå og gi deg eksperthjelp på de områdene du trenger i ditt liv.

Husrensing 

Ånder kan hjemsøke hus, hjem, steder. De viser seg oftest som et unaturlig lys, ting kan flytte på seg, det elektriske kan påvirkes. Det kan kjennes som gjennomtrekk selv om alle vinduer og dører er lukket. Skygger som beveger seg gjennom rommet. Åndene vil gjerne ha oppmerksomhet, vi tror at de er der fordi de har noe uoppgjort og uavsluttet i denne verden. En klarsynt, synsk spåkone kan utføre en husrensing for å ta vekk den uro og utrygghet dette kan gi. De klarsynte, synske eksperter som arbeider hos oss bruker ulike ritualer og verktøy for å hjelpe både deg og den energien eller urolige sjel som hjemsøker ditt hjemstedet eller plassen. 

Intuisjon

En klarsynt, synsk spådame bruker ofte intuisjonen sin når hun utfører spåtjenester. Intuisjon er en ”magefølelse” eller egenskapen å sette seg inn i andres følelser og andres livssituasjon. På denne måten kan klarsynte, synske, spåkoner, healere og andre forstå din situasjon og spå hvordan det kommer til å utvikle seg fremover. Intuisjon handler om å ha total kontakt med sitt indre jeg og gjennom det kunne hjelpe andre. Det finnes spåkoner som kun bruker intuisjonen når de arbeider. Vi har flere spåkoner som har en veldig sterk intuisjon og de gir eksperthjelp og råd om hvordan du skal gjøre for å forme ditt liv slik du ønsker å ha det.

Kanalisering

Det er mange mennesker som tror at det bare er medium som kan kanalisere. Fakta er at mange klarsynte, synske spåkoner og healere bruker kanalisering som verktøy. Når en klarsynt eller synsk bruker kanalisering betyr det at de får beskjeder fra åndeverden, fra andre dimensjoner. Beskjeder fra engler ,ånder eller andre hjelpere. Når medium kanaliserer så er det ofte beskjeder fra nære og kjære som har gått over på andre siden. Det kan også være beskjeder fra avdøde dyr som kommer. Mang blir veldig overasket over hvem som sender beskjeder, ofte fra noen man ikke har ventet seg. Det finnes mange medium også blant våre klarsynte, synske spåkoner.

Kartomanti 

Kartomanti kalles det når den som skal spå deg bruker kort. Den vanligste typen kort er tarot kort. Mange som skal spå bruker også vanlig kortstokk. Det finnes mange måter å bruke kortene på, men den aller mest vanlige metoden er å legge et mønster som for eksempel det keltiske korset. 

Kommunikasjon med dyr 

Dyre-kommunikasjon er når en klarsynt, synsk spåkone kanaliserer et dyrs energier slik at de via telepati, tankens kraft kan komme i kontakt med dyrets energier. Vi har flere spåkoner som er flinke til å få kontakt og prate med dyr. 

Medium

Et medium kontakter personer og dyr som har gått over til andre siden. Et medium fungerer som en kanal begge veier. Det går med andre ord å sende beskjeder til og fra den som får beskjeden. Det er blant våre klarsynte, synske, healere og spåkoner også flere medium.

Pendel

En pendel er et unikt verktøy som ofte brukes når en skal spå. Når en bruker pendelen så vil en få direkte svar om både fortid, nåtid og fremtid. En pendel er en fysisk gjenstand som kan være laget i bein, krystall, tre eller metall og den henger i en snor. Når en bruker den til å spå, så stiller den klarsynte, synske, spåkonen et direkte ja eller nei spørsmål til pendelen, og den vil da bevege seg i ulike retninger for ja og nei. Det er mange som mener at pendlene er en forlengelse av intuisjonen, og da kan en si at spåkvinner får bekreftet det de allerede vet.

Påkalle 

Å påkalle er en oppfordring til åndene eller energiene om å hjelpe en spådame, klarsynt når hun skal spå deg og hjelpe det. Påkalle eller mane er vanlig innen sjamanismen. En påkaller hjelp av energier fra de fire elementene vatten, luft , ild og jord. En kan også påkalle hjelp fra guder, gudinner eller andre hjelpere. Om det er noe spesielt du trenger hjelp til i ditt liv så kan en spåkone, klarsynt, healer eller synsk påkalle de rette energiene som kan hjelpe akkurat deg. 

Reiki 

Reiki kommer fra Japan og er basert på tanken om at alle mennesker har en type energi som en kaller livskraften. Om denne kraften er svak så vil vi være mer mottagelige for stress og sykdommer og er den høy slik den skal, så kjenner vi oss friske, energiske og glade. Reiki er en form for healing, men kan også gi en dyp avslapping som gjør at man øker selvinnsikten og reduserer stress. En kan bruke reiki på ulike plan, både det åndelige og det sjelelige. Når du ringer spåtjenester så har vi mange klarsynte, synske, healere og spåkoner bruker reiki i sitt arbeide.

Runer

Runer er gamle skrifttegn, bokstaver fra ca 2000 år siden. Runer kan brukes til å spå, påkalle energier og mane. Symbolene er inngravert i stein, bein eller tre og er et viktig redskap for mange som arbeider med å spå. Det er mange som bruker runer som en talisman. Hver eneste rune er sammenkoblet med gudene i den norrøne mytologien. Det er grunnen til at man brukte å risse inn runer på båter og fartøy for at det skulle bringe lykke. Fordelen med å spå med runer at en får korrekte og direkte svar. Spår man i runer så kan en ved hjelp av de se underliggende faktorer i en situasjon og får dermed kunnskap om hvilke valg og grep du bør ta i livet.

Sjaman

Ordet sjaman kommer fra det sibirske språket Evenki og betyr ”den som vet”. Sjamaner arbeider med naturens mysterier og mener at alt i naturen har en sjel. En sjaman får sitt klarsyn og veiledning fra naturens ånder som ofte viser seg som kraftdyr. Ved hjelp av kraftdyret, trommer og sang kan sjamanen havne i transe og forflytte seg til åndenes verden. Der får sjamanen vite hva som er grunnen til situasjonen eller hendelsen. Sjamaner har mange likhetstrekk med hekser, da de er nært knyttet til naturen og magiske ritualer.

Spirituell

Spirituelle personer sies å være i kontakt med universet. En spirituell person er intuitiv og i nær kontakt med sitt åndelige jeg. Spiritualitet er et begrep som ofte omfatter det åndelige livets mer konkrete former. En klarsynt, synsk, medium, healere, spåkvinner, spåkoner kan alle være spirituelle. 

Spådom 

Du behøver aldri å føle at du stiller dumme spørsmål til våre spådamer og spåkvinner. Det er trolig andre som har stilt samme spørsmål før deg. Du skal aldri være redd for å spørre om alt du har på hjertet. Livet er ikke alltid lett, og det kan være godt å ha noen å prate med på et trygt sted. Våre klarsynte, synske spådamer og healere forstår deg og det som har hendt. De kan råde deg og hjelpe deg og spå din fremtid og gi deg de verktøyene du kanskje trenger for å få et godt liv. 

Spåkone

En spåkone, spådamer er en person som arbeider med ulike verktøy for å tyde tegn og fortelle hva som har skjedd og spå om hva som skal skje i en persons liv. Spåkoner, spåkvinner ser både fortid, nåtid og fremtid. Når du ber en spåkone om å spå ”min fremtid” gjør hun det basert på de spørsmål du stiller. Hun bruker da de verktøyene hun har for å gi deg konkrete svar. Det er som oftest tarot kort, englekort, pendel, teblad eller krystallkulen hun vil bruke, men også andre verktøy hun har tilegnet seg.

Synsk

Ordet synsk brukes internasjonalt for flere paranormale egenskaper. En synsk person har evnen til å se hva som har hendt og kommer til å hende. Synskhet er ofte en medfødt egenskap, men noen får den gaven senere i livet. En synsk person kan føle på en utvidet virkelighetsopplevelse der både tid og rom forsvinner. Der vil den synske finne de svarene som trengs for å hjelpe deg.

Tap/savn 

Vi har flere synske og klarsynte som er eksperter på å hjelpe deg å finne ting som er blitt borte. Det finnes også spådamer som kan gi deg experthjelp når det gjelder å finne kjæledyr som har kommet bort. 

Tarot

Tarot kommer fra Italia og har vært et verktøy som har bitt brukt innen spåtjenester i over 300 år. I dag er dette et veldig populært verktøy når noen vil spå seg. Den vanligste tarot kortstokken består av den Store Arkanan og den Lille Arkanan. Kortstokken består av 78 kort. Når du får spåkone gir deg ens spådom så kan du får svar på spørsmål om fortid, nåtid og fremtid. Noen av de som arbeider med spåtjenester hos oss kan gi deg hjelp og råd når du står ved et veiskille i livet, lite som stort.

Tidligere liv 

Alle har en eller annen gang opplevd følelsen av deja vu. Deja vu, er følelsen av at dette har jeg opplevd før, og det er ofte opplevelser fra et tidligere liv. Tanken om at vår sjel og ånd gjenfødes etter vår død har vært en del av vår tanke i over 3000 år. Mange klarsynte medier mener at summen av den vi er fysisk, psykisk, intellektuelt og følelsesmessig, er en ledetråd til hvem vi var i våre tidligere liv. Det kan være en fobi, et fødselsmerke, drømmer, reaksjoner . Det er ting vi kanskje ikke tenker på i hverdagen, men spådamer og medium kan via spåtjenester bruke ulike verktøy til å finne ut hvem du var i et tidligere liv. Det vanligste er å bruke hypnose. Informasjonen om hvem du var i et tidligere liv, kan forandre ditt nåværende liv til det bedre. Du vil få en dypere forståelse av hvorfor du gjør og føler som du gjør. Hvorfor du har tatt de valgene du har, og hvile valg du kanskje skal ta i fremtiden. Du kan via spåtelefon få en interessant og spennende informasjon om deg selv som kanskje kan gi deg de svarene du har lett etter.

Vit magi

Tradisjonelt betyr hvit magi at personer har magiske evner som kan påvirke den fysiske verden. Hvit magi utføres vi kontakt med overnaturlige krefter for å kunne utføre noe godt og positivt. I henhold til moderne magikere handler hvit magi først og fremst om at en via tankekraft oppnår positive mål. Det er godhet og lys i hvit magi. Våre spådamer med erfaring fra hvit magi kan hjelpe deg å nå de positive målene du har i livet og gjøre ditt liv til noe lysere og bedre.

Viktoria
nr 232

Viktoria hjelper deg å analysere drømmene dine så du kan bli bedre kjent med ditt underbevisste. Hun kan også finne ting som er blitt borte, eller spå deg i...

Ledig
Liza
nr 558

Lizah formidler budskap til deg fra den andre siden gjennom automatskrift. Hun er også healer og kan bistå med medial veiledning.

Ledig
Ella
nr 83

presentation kommer snart

Ledig
 
Trykk her for å ringe nå! 820 97 244 26 kr/min
Denne siden bruker cookies. Hvis du godtar dette, trykk på knappen. Les mer
Aksepterer

Prisen for å ring vår betalingstjeneste på 820 97 244 er 26 kr/min. Du betaler via telefonregningen

Få beskjed når vi tilbyr gratisminutter!
Feil mobilnummer
Feil e-postadresse